معرفی کتاب: خورشید مغرب

نویسنده: محمد رضا حکیمی

ناشر: دلیل ما

چاپ 24 سال 1382

خلاصه:نویسنده در کتاب فوق فصل اول به میلاد امام زمان ارواحنا فداه که به سخنانی از مسعودی، ابن خلکان، شبراوی، شعرانی و قندوزی اشاره کرده و به مسائلی همچون طالع میلاد، مشاهده حضرت، چهل تن از شیعیان و هجوم ابرهای سیاه بحث کرده است. در فصل دوم به شمایل و سیرت پرداخته است. در فصل سوم به غیبت و نایبان امام. در فصل چهارم به بشارتهایی از کتابهای آیین‌های مختلف پرداخته است. در فصل پنجم و ششم اشاره به کتابهای مسلمین درباره امام پرداخته است. در فصل هفتم به اشاراتی درباره ظهور امام در قران کریم بحث کرده است. و در فصل هشتم در سوره قدر مورد بحث قرارداده است. در فصل نهم در علوم عقلی و نظرگاه‌های علوم عقلی پرداخته و در فصل دهم به علوم تجربی درباره امام پرداخته در فصل یازدهم به فلسفه تربیتی و سیاسی در اسلام پرداخته در فصل دوازدهم به عینیت مقاومت نه عینیت تسلیم پرداخته است در فصل سیزدهم به فلسفه انتظار پرداخته است. در فصل چهاردهم به طلب خورشید پردادخته است. و مطالبی چند از این قبیل آورده شده است.

این کتاب را میتوانید ازکتابخانه عمومی اسفرورین دریافت نمائید .