تاريخ : ۱۳٩٢/۳/٢٥ | ٤:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : کتابخانه علامه طباطبایی اسفرورین

و قطره آب اگر کنار هم قرار بگیرند چه می کنند ؟ آنها تصویر قطره دیگر را در خود دیده و به هم می پیوندند و یک قطره بزرگتر را تشکیل می دهند .


اگر چند سنگ به هم نزدیک می شود ؟انها هیچ گاه با هم یکی نمی شوند شاید تصویر سنگ دیگر را تا حدودی در خود ببینند ، هر چه سخت تر و قالبی تر باشید فهم دیگران برایتان مشکلتر در نتیجه احتمال بزرگتر شدنتان نیز کاهش می یابد .مهارتهایی که شما را در جهت آرامش ، بزرگوارتر و اجتماعی تر شدن کمک خواهد کرد را به یاد داشته باشید .

۱.نرمی

۲.بخشش

۳.مدارا

۴ .پشتکار

حال چه چیزی سخت تر و مقاوم تر است آب یا سنگ ؟

اگر سنگی از کوه سرازیر شود و به مانعی برخورد کند چه می کند ؟

۱-اگر مانع کوچک باشد از روی آن عبور می کند .

۲-اگر متوسط باشد آن را در هم می شکند .

۳-اگر بزرگتر باشد پشت آن می ایستد تا تقدیر بعدی چه باشد .

اما آب چه می کند ؟

۱- ابتدا سعی می کند مانع را با خود همراه کند .

۲- اگر نتوانست آنگاه بدون دردسر به دنبال فرار از کوچکترین روزنه می گردد .

۳- و اگر نتوانست صبر می کند تا اندازه کافی قوی شود آنگاه یا از روی مانع عبور میکند یا مانع را در هم می شکند .

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سر سخت تر و در رسیدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است .سنگ ، پشت اولین مانع جدی می ایستد ولی آب راه خود را به سمت دریا می یابد .

در زندگی باید معنای واقعی سر سختی و استواری را در دل نرمی و گذشت جستجو کرد . گاهی لازم است کوتاه بیایی گاهی نگاهت را به سمت دیگری بدوز . صبور باید بود اما همیشه مصمم .  • پرشین بلاگ
  • مگاترینر مرجع ترینر بازی ها