اسامی برندگان مسابقه آنلاین (درسهایی از امام قناعت وساده زیستی )

 نام ونام خانوادگیاستانشهر1 فاطمه قاسمی قزوین قزوین   2 صدرالله چگینی قزوین قزوین   3 بهناز ستایش نیا قزوین قزوین   4 شهید کمیل صفری تبار قزوین محمدیه   5 مصطفی یعقوبی قزوین شال   6 لیلی رستمی قزوین معلم کلایه   7 حمید درزی رامندی قزوین دانسفهان   8 مهدی رشوند قزوین محمدیه   9 معصومه کریمی پنابندانی قزوین قزوین   10 علی مشایخ قزوین محمدیه  

/ 0 نظر / 28 بازدید