جملات کتابی...................

در جامعه‏ى کتابخوان، پدیدآورنده‏ى کتاب و عرضه‏کننده‏ى آن، باید گرامى داشته شود.

دین و دنیاى بشر و جسم و جان انسان، به برکت کتاب تأمین و تغذیه مى‏شود.

فرآیند کمال بشرى به وسیله‏ى کتاب تحقق مى‏یابد.

کتاب خواندن براى یک ملت، یک فریضه و یک واجب است.

کتابخوانى باید همانند کارهاى روزانه در زندگى مردم وارد شود.

کتاب خوب، یکى از بهترین ابزارهاى کمال بشرى است.

کتاب، دروازه‏یى به سوى جهان گسترده‏ى دانش و معرفت است.


کتاب، مادر تمدنها و نیز عصاره‏ى آنها است.

کتاب یکى از ارزشمندترین فرآورده‏هاى بشرى و گنجینه‏ى بزرگترین ثروتهاى بشر، یعنى دانش و تحقیق است.

.

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید