نقش کتاب و کتابخوانی در فرهنگ

با توجه به گسترش فن آوری جدید  اطلاعات و شبکه های ارتباطی مجازی در مقایسه با روش سنتی چاپ کتاب و کتابخوانی ، مشاهده میگردد علی رغم گسترده فن اوری جدید هنوز هم کتاب و رسانه های مکتوب مثل روزنانه ها حتی در کشورهای پیشرفته که در شبکه های مجازی و غیره کابردهای زیادی دارند و هر روز رو به گسترش هستند . رسانه های مکتوب و کتابخوانی در حال توسعه و قابل پذیرش است . و وسایل ارتباطی نوین به کمک روشهای سنتی آمده است مثلا در نشر و چاپ کتب و رسانه های مکتوب نقش تاثیرگذاری داشته است

کتاب و کتابخوانی، هنوز در میان مخاطبان و علاقه مندان به مطالعه و تحقیق جایگاه ویژه خود را دارد و بخشی از سبد فرهنگی این اقشار را به خود اختصاص می دهد. همانطوریکه روزنامه مکتوب همچنان ویژگی و نفوذ خود را حفظ کرده و نمی توان گفت که به دلیل وجود شبکه ارتباطی مجازی و اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی، از شمار خوانندگان روزنامه کاسته شده است. این  فکر که  توسعه شبکه ارتباطی اینترنتی، مخاطب و علاقه مندان به مطالعه و تحقیق را از کتاب بی نیاز کرده است. هر چیز جای خود را دارد و کتاب و انتشار مکتوب و سنتی آن، همچنان بر حضور و ایفای نقش جدی خود تاکید می ورزد. پس دولت ها و سیاست گذاران فرهنگی نباید از این مقوله مهم غافل شوند، بلکه باید به منظور ترویج فرهنگ تالیف و انتشار کتاب و کتاب خوانی در جامعه با هدف بالا بردن آگاهی و اطلاعات مردم و سطح فرهنگ جامعه، برای تولید علم بیشتر تلاش وافر نمایند.

با توجه به تاثیر گذاری و نقش کتاب و کتابخوانی در فرهنگ جامعه ، باید کتابخوانی جز کارهای روزمره ما گنجانده شود. وهمه طبقات مختلف جامعه شامل مردان و زنان شهری و روستائی و همه کسانی که قادر به خواندن هستند باید با کتاب ارتباط برقرار کنند و عادت به کتابخوانی کنند و با مطالعه مفید و مستمر  باعث پیشرفت جامعه گردند زیرا بانهادینه کردن عادت به مطالعه و تاثیر گذاری  درهمه تفکرات واندیشه ها باعث اعتلای فرهنگ عمومی  جامعه و زدودن معضلات می گردد و نقش بی بدیل مسئولان فرهنگی در گسترش فرهنگ مطالعه با ترغیب و تشویق و از کسانی که اهل تفکر و اهل قلم هستند تا با مطالعه و تحقیقات ، حاصل تلاشهایشان را در معرض استفاده کنندگان بگذارند و  ضرورت کتابخوانی واهمیت آن برای همگان تفسیروتعبیرگردد بگونه ای درهیچ جا نباید فردی یافت شود که بامطالعه بیگانه باشدودرهیچ مکان وزمانی نباید وجوداشته باشد. وبرای ایجاد جذب وجلب افراد به مطالعه راهکارهایی  مناسب ارائه تا همگان به کتاب وکتابخوانی ترغیب وتشویق گردیده ازقبیل : ۱- برگزاری مسابقات  کتابخوانی وخلاصه نویسی کتابها ۲- خلاصه سازی وگزیده سازی ۳- فراهم کردن امکانات وفرصتهای مطالعاتی برای کودکان ونوجوانان که نیاز به کمک دارند  ۴- برای ترغیب وعلاقمندکردن کودکان به کتاب وکتابخوانی این است همانطور که بزرگترها مطالعه می نمایندمی تواندکتابهای کودکانه را گزینش کند ودرفرصتهای  که کاری ندارندبرای کودکانشان آن رابخوانندکه این کارسبب کتابدوست وعلاقمند به کتابخوانی بارآمده واین عشق تدریجا دروجود کودک نهادینه می گردد۵- ایجاد کتابخانه در منزل یا محل کار و ارائه کتابهای تازه وجدیدی که انتشار می یابد ۶- استفاده از کتابخانه های عمومی .

دین مبین اسلام و قرآن مجید برای مطالعه و کتابخوانی و کسب علم ارزش و اعتبار خاصی قائل شده است. اهمیت کتابخوانی در اسلام به‌قدری است که معجزه پیامبر اکرم (ص) از نوع کتاب است و در این کتاب مقدس هم اولین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شده با امر به خواندن و الفاظ کتاب، قلم، و علم توأم شده است. همچنین، قرآن و روایات، کتاب و کتابخوانی را وسیله‌ای برای حفظ و سازماندهی و انتقال ذخایر فرهنگی و علمی به نسل‌های آینده دانسته بر تأثیرات معنوی و اخروی مطالعه و به میراث گذاشتن دانش برای آیندگان اشارات فراوان می‌کند.لذا باید خود و خانواده را در همه سنین به مطالعه علاقه مند نموده و با کتاب خوانی ضمن رشد استعدادهای بالقوه باعث خلاقیت و تعمیم و گسترش علم و اعتلای فرهنگ جامعه گردیم

/ 0 نظر / 35 بازدید