اللهم العجل الولیک...........

مهدی جان! آلودگی دلهایمان از حد هشدار فراتر رفته, نفس هایمان به شماره افتاده,  سالهاست زندگیمان تعطیل رسمی است… هوای باریدن نداری مولا جان؟!؟


/ 0 نظر / 28 بازدید