برگزاری کارگاه نوشتن خلاق در کتابخانه اسفرورین

این کارگاه در اول آبان در کتابخانه اسفرورین ویژه نوجوانان برگزار گردید.

زکیه مهرعلیان  در این کارگاه که به صورت دوره ای و مستمر برگزار م ی گردد راههای نوشتن خلاق و ایجاد خلاقیت در به کار بردن کلمات و جملات را در نوشته ها  بیان داشت  . هر دوره  نوشتن خلاق با یک زمینه موضوعی خاص ازجمله نوشتن شعر و داستان و دلنوشته و قصه و جملات زیبا در خصوص یک موضوع برگزار می نماید . این دوره در خصوص ضرب المثلها بود که هر کس برداشت خود و دانسته های خود را در از قصه ای که از یک ضرب المثل  توسط مهرعلیان کتابدار کتابخانه بیان شد را برای دیگران بازگو کردند .  به بهترین بیان و برداشت جایزه ای اهدا گردید.

/ 0 نظر / 69 بازدید