طبق تحقیقات پزشکان و محققین طب کل نگر

طبق تحقیقات پزشکان و محققین طب کل نگر به اثبات رسیده است که بعضی از بیماریها ریشه در اعمال و رفتار خود شخص است به عنوان نمونه

کینه وعدم گذشت و بخشش :موجب ایجاد مولکول های نامنظم و مخرب در خون میشود

حرص و طمع و مادیگرایی: موجب ایجاد حالاتی چون عدم احساس رضایت و بیماری ورم وزخم معده میشود

انتقاد کردن مداوم:روماتیسم ایجاد میکندچون افکار ناشی از بدبینی و ناهماهنگی خون را مسموم میکندو این سموم در مفاصل رسوب میکند

حسد و نفرت و کدورت و وحشت-درسلولها رشد کاذب(یعنی سرطان) را پدید می آورند

بیماری ایدز ناشی از اختلال در روابط جنسی خارج از چارچوب وناپاکی در افکارو کلام است

بیماری کبدی:ناشی از نگرانی ها و فشارهای روانی و اظطراب موجب اختلال در کار کبد میشوندو کبد نمیتواند به پاک کردن سموم از بدن بپردازد در نتیجه سموم در بدن باقی میمانند

خشم و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکی موجب بیماری قند و نازایی یاحواس پرتیمیشود

 

/ 0 نظر / 47 بازدید