اعمال ام ‏داوود در آخرین روز از ایام اعتکاف

                                                              

اعمال ام داود که از عمده اعمال روزپانزدهم رجب است و براى برآمدن حاجات و کشف کربات و دفع ظلم ظالمان مؤثر است و کیفیت آن بنا بر آنچه در مصباح شیخ است آن است که چون خواهد این عمل را بجا آورد . 

روزه بگیرد روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را پس در روز پانزدهم نزد زوال غسل کند و چون وقت زوال داخل شود نماز ظهر و عصر را بجا آورد در حالتى که رکوع و سجودشان را نیکو کند و در موضع خلوتى باشد که چیزى او را مشغول نسازد و انسانى با او تکلم ننماید 
پس چون از نماز فارغ شود رو به قبله کند و بخواند حمد را صد مرتبه و سوره اخلاص وآیه الکرسی را ده مرتبه و بعد از اینها بخواند سوره انعام و بنی إسرائیل کهف و لقمان و یس و صافات و حم سجده و حمعسق و حم دخان و فتح و واقعه و ملک و ن وإذا السماء انشقت و ما بعدش را تا آخر قرآن
/ 1 نظر / 27 بازدید
وتوق محمدي

باسلام وعرض ادب مطالب نكته هاتان اندرسايت عاليست دريغا صددريغا نام شهرم بر تابلو خاليست اگر دستم رسد بر (دولتي) ها بتازم تابداند اينجاحالي بحاليست. تا هميشه هايتان خجسته و پيروز باشيد.